Zajęcia

Jak zorganizowane są zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, najczęściej dwa razy w miesiącu. Każdy semestr kończy się egzaminami z poszczególnych przedmiotów (część egzaminów odbywa się w formie pisemnej i ustnej, część tylko w formie ustnej)

Translate »