Nasza szkoła

Suwalska Szkoła Biznesu została założona w 1993 r. Jest jedną z najstarszych, najpopularniejszych i cieszących się dobrą opinią placówek tego typu w Polsce północno – wschodniej. To już od 27 lat szkoła wychodzi naprzeciw tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i konkretny zawód. W tym czasie mury szkoły opuściło ponad tysiąc absolwentów Policealnego Studium ZawodowegoLiceum Ekonomiczno – Menedżerskiego, Liceum Profilowanego i Liceum Ogólnokształcącego o różnych ciekawych i atrakcyjnych profilach.

    Suwalska Szkoła Biznesu starała się zawsze być na bieżąco z zachodzącymi zmianami i zawsze sprostać zmieniającym się oczekiwaniom ewentualnych kandydatów do szkoły. O słuszności zmian świadczy niesłabnące zainteresowanie podjęciem nauki w Suwalskiej Szkole Biznesu.

   Podstawowymi kierunkami kształcenia w szkołach policealnych są: administracja oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

    W oparciu o wnikliwe badania rynku w skali lokalnej, na bieżąco wychodzimy na przeciw oczekiwaniom kandydatów. Ponadto do szkół policealnych wprowadzono wiele nowych atrakcyjnych specjalizacji. W ramach nauki w Liceum dla Dorosłych można wybrać bardzo ciekawe profile: kosmetyczny, służby mundurowe, informatyczny, menedżerski, turystyczny i hotelarsko – gastronomiczny oraz ekonomiczno – administracyjny.

    Wielu absolwentów dzięki podniesieniu kwalifikacji znalazło intratną pracę, wielu rozpoczęło własną działalność gospodarczą. Nasi absolwenci szkół średnich po pozytywnym złożeniu egzaminu maturalnego podejmują dalszą naukę na studiach wyższych. Wielu z nich dziś może poszczycić się uzyskaniem wykształcenia wyższego magisterskiego.

Translate »