Materiały do pracy własnej – język polski

Drodzy Uczniowie,
w związku z sytuacją związaną z koronawirusem przesyłam materiały do nauki.
Plik SZB1 – do samodzielnego czytania i rozwiązywania zadań;
Plik SZB2 – temat pracy; napisać wypracowanie i wysłać na adres: wasiliwa@wp.pl