Wymagania

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów. Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie Suwalskiej Szkoły Biznesu, to: 

– świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły

– trzy zdjęcia legitymacyjne (czytelnie podpisane)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dalszej nauki

– deklaracja (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)

Translate »