Osobom posiadającym wykształcenie średnie

proponujemy:

ADMINISTRACJA

nowe specjalizacje:

  • ADMINISTRACJA GOSPODARCZA
  • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
  • ADMINISTRACJA RZĄDOWA

   Po ukończeniu szkoły absolwent przygotowany jest do pracy w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. w: urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach i urzędach skarbowych.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

nowe specjalizacje:

  • KADRY I PRAWO PRACY
  • INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY
  • SŁUŻBY MUNDUROWE

Zawód technika BHP zyskał w ostatnim czasie na popularności. Podyktowane jest to członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz wzrostem wymagań dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Absolwenci naszej szkoły zyskują możliwość zatrudnienia w tak ciekawych i prestiżowych instytucjach jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego. Mogą również założyć własną firmę zajmującą się doradztwem BHP oraz organizacją szkoleń z zakresu BHP.

    Osobną, bardzo ważną możliwością jest także znalezienie pracy w charakterze specjalisty do spraw BHP w każdym przedsiębiorstwie prywatnym i państwowym.

    Nowe specjalizacje: kadry i prawo pracy, logistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem w środowisku pracy, służby mundurowe oraz informatyka w administracji.

Translate »