Oferta

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

   Osobom, które zakończyły edukację na zasadniczej szkole zawodowej proponujemy Licea o profilach: kosmetycznym, służby mundurowe, informatycznym, turystycznym i hotelarsko – gastronomicznym, menedżerskim,  ekonomiczno – administracyjnym.

  Kierujemy ofertę również do osób posiadających wykształcenie średnie, które naukę ukończyły w tym roku szkolnym, a także do tych, którzy ukończyli szkołę średnią w latach poprzednich (również bez matury i bez względu na wiek). Im z kolei proponujemy szkoły policealne kształcące w zawodach: technik informatyk,  technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej i mienia, technik administracji, technik bhp.

Naszą ofertę kierujemy także do osób, które ukończyły gimnazjum i ośmioletnią szkołę podstawową i chciałyby podjąć naukę w szkole dające szansę zdobycia średniego wykształcenia, a w przyszłości atrakcyjnego zawodu. Absolwentom gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej proponujemy licea o profilach: kosmetycznym, służby mundurowe, informatycznym, turystycznym i hotelarsko – gastronomicznym, menedżerskim oraz ekonomiczno – administracyjnym.

Translate »