Absolwentom zasadniczych szkół zawodowych

proponujemy:

Liceum o profilu kosmetycznym

     Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. W liceum o profilu kosmetycznym szczególny nacisk został położony na zdobycie przez słuchacza wiedzy z zakresu kosmetologii, estetyki, wizażu, podstaw dermatologii i higieny kosmetycznej, czy też wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach w  profesjonalnych  gabinetach kosmetycznych

Liceum o profilu służby mundurowe

     Głównym celem realizowanym w liceum o profilu służby mundurowe jest:

– przygotowanie absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w służbach mundurowych: policji, wojsku oraz straży pożarnej;

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki na uczelniach mundurowych i cywilnych;

– zapoznanie się z pracą służb mundurowych oraz poznanie podstaw znajomości i interpretowania prawa.

     Słuchacze w trakcie nauki zdobędą umiejętności praktyczne m.in. z zakresu musztry i samoobrony, pomocy przedmedycznej itp. Część zajęć w ramach profilu będą prowadzić przedstawiciele służb mundurowych.

     Po ukończeniu Liceum i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum oraz dodatkowe zaświadczenia potwierdzające odbyte w trakcie nauki szkolenia, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na uczelniach mundurowych.

Liceum o profilu informatycznym

     Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Celem Liceum jest przygotowanie słuchaczy do obsługi użytkowych programów komputerowych wykorzystywanych w różnego rodzaju urzędach i podmiotach gospodarczych. Oprócz  przedmiotów ogólnokształcących, realizowane są zajęcia informatyczne. Absolwenci posiadający powyższe umiejętności są najbardziej poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.
    Po ukończeniu Liceum i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym informatycznych. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).

Liceum o profilu turystycznym i hotelarsko – gastronomicznym

    Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zajęcia z geografii turystycznej, obsługi turystycznej i podstaw hotelarstwa oraz gastronomii. Słuchacze są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, hotelarstwem i gastronomią.
     Po ukończeniu  i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym turystycznych oraz związanych z hotelarstwem i gastronomią. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).

Liceum o profilu ekonomiczno – administracyjnym

    Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Celem Liceum jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w zasadzie w każdym podmiocie gospodarczym oraz rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Szczególny  nacisk zostanie położony na to, żeby słuchacze zdobyli praktyczną wiedzę ekonomiczną. Należy nadmienić, że absolwenci posiadający powyższe umiejętności są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.
    Po ukończeniu Liceum i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym informatycznych i ekonomicznych. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).

Liceum o profilu menedżerskim

     Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zajęcia z przedmiotów ekonomicznych, w tym marketingu i zarządzania. Słuchacze są przygotowani do podjęcia uruchomienia działalności gospodarczej oraz pracy w działach marketingu różnych podmiotów gospodarczych.
     Po ukończeniu i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na kierunku marketing i zarządzanie. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).

Translate »