Jakie typy szkół proponujemy?

Proszę wybrać interesujący typ szkoły:

  absolwentom zasadniczych szkół zawodowych
 
osobom posiadającym wykształcenie średnie
 
absolwentom gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych

 

 

 

 

 

 

 

SUWALSKA SZKOŁA BIZNESU
UL. KOŚCIUSZKI 47 B
16 - 400 SUWAŁKI
TEL. 87 565 09 38
e - mail: list@ssb.suwalki.pl