Jak zorganizowane są zajęcia?

 

   

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, najczęściej dwa razy w miesiącu. Każdy semestr kończy się egzaminami z poszczególnych przedmiotów (część egzaminów odbywa się w formie pisemnej i ustnej, część tylko w formie ustnej).

 

 

 

 

 

 

 

SUWALSKA SZKOŁA BIZNESU
UL. KOŚCIUSZKI 47 B
16 - 400 SUWAŁKI
TEL. 87 565 09 38
e - mail: list@ssb.suwalki.pl