Co jeszcze oferujemy?

    Każdy słuchacz naszej szkoły ma możliwość odbycia praktyki zawodowej we wszechstronnie i nowocześnie wyposażonej Pracowni Symulacyjnej, w której funkcjonuje symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bank, zakład ubezpieczeń społecznych i urząd skarbowy.

 

 

 

 

 

SUWALSKA SZKOŁA BIZNESU
UL. KOŚCIUSZKI 47 B
16 - 400 SUWAŁKI
TEL. 87 565 09 38
e - mail: list@ssb.suwalki.pl