SUWALSKA SZKOŁA BIZNESU    Suwalska Szkoła Biznesu została założona w 1993 r. Jest jedną z najstarszych, najpopularniejszych i cieszących się dobrą opinią placówek tego typu w Polsce północno - wschodniej. To już od 19 lat szkoła wychodzi naprzeciw tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i konkretny zawód. W tym czasie mury szkoły opuściło ponad tysiąc absolwentów Policealnego Studium Zawodowego, Liceum Ekonomiczno - Menedżerskiego, Liceum Profilowanego i Liceum Ogólnokształcącego o różnych ciekawych i atrakcyjnych profilach.

    Suwalska Szkoła Biznesu starała się zawsze być na bieżąco z zachodzącymi zmianami i zawsze sprostać zmieniającym się oczekiwaniom ewentualnych kandydatów do szkoły. O słuszności zmian świadczy niesłabnące zainteresowanie podjęciem nauki w Suwalskiej Szkole Biznesu.

   Podstawowymi kierunkami kształcenia w szkołach policealnych są: informatyka, rachunkowość, ochrona osób fizycznych i mienia, administracja oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

    W oparciu o wnikliwe badania rynku w skali lokalnej, na bieżąco wychodzimy na przeciw oczekiwaniom kandydatów. Ponadto do szkół policealnych wprowadzono wiele nowych atrakcyjnych specjalizacji. W ramach nauki w Liceum dla Dorosłych można wybrać bardzo ciekawe profile: kosmetyczny, służby mundurowe, informatyczny, menedżerski, turystyczny i hotelarsko - gastronomiczny oraz ekonomiczno - administracyjny.

    Wielu absolwentów dzięki podniesieniu kwalifikacji znalazło intratną pracę, wielu rozpoczęło własną działalność gospodarczą. Nasi absolwenci szkół średnich po pozytywnym złożeniu egzaminu maturalnego podejmują dalszą naukę na studiach wyższych. Wielu z nich dziś może poszczycić się uzyskaniem wykształcenia wyższego magisterskiego.

 

 

 

 

 

SUWALSKA SZKOŁA BIZNESU
UL. KOŚCIUSZKI 47 B
16 - 400 SUWAŁKI
TEL. 87 565 09 38
e - mail: list@ssb.suwalki.pl