Do kogo kierujemy naszą ofertę?

  

   Osobom, które zakończyły edukację na zasadniczej szkole zawodowej proponujemy Licea o profilach: kosmetycznym, służby mundurowe, informatycznym, turystycznym i hotelarsko - gastronomicznym, menedżerskim,  ekonomiczno - administracyjnym.

 

 

  Kierujemy ofertę również do osób posiadających wykształcenie średnie, które naukę ukończyły w tym roku szkolnym, a także do tych, którzy ukończyli szkołę średnią w latach poprzednich (również bez matury i bez względu na wiek). Im z kolei proponujemy szkoły policealne kształcące w zawodach: technik informatyk,  technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej i mienia, technik administracji, technik bhp.   

Naszą ofertę kierujemy także do osób, które ukończyły gimnazjum i ośmioletnią szkołę podstawową i chciałyby podjąć naukę w szkole dające szansę zdobycia średniego wykształcenia, a w przyszłości atrakcyjnego zawodu. Absolwentom gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej proponujemy licea o profilach: kosmetycznym, służby mundurowe, informatycznym, turystycznym i hotelarsko - gastronomicznym, menedżerskim oraz ekonomiczno - administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

SUWALSKA SZKOŁA BIZNESU
UL. KOŚCIUSZKI 47 B
16 - 400 SUWAŁKI
TEL. 87 565 09 38
e - mail: list@ssb.suwalki.pl