ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW I OŚMIOLETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  

Liceum

o profilu:
- kosmetycznym
- służby mundurowe
- informatycznym
- turystyczno - gastronomicznym

- menedżerskim

- ekonomiczno - administracyjnym
 Liceum o profilu kosmetycznym

Profil kosmetyczny jest propozycją skierowaną do tych, którzy – oprócz solidnej wiedzy ogólnej – chcą w trakcie zajęć profilowanych zdobyć wiedzę z zakresu estetyki i wizażu, kosmetologii oraz podstaw dermatologii i higieny kosmetycznej. Podczas zajęć praktycznych słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego. Ukończenie liceum o profilu kosmetycznym pozwoli absolwentom skuteczniej starać się o pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz w sklepach i firmach kosmetycznych.

 

Liceum o profilu służby mundurowe

  Głównym celem realizowanym w liceum o profilu służby mundurowe jest:

- przygotowanie absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w służbach mundurowych: policji, wojsku oraz straży pożarnej;

- zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki na uczelniach mundurowych i cywilnych;

- zapoznanie się z pracą służb mundurowych oraz poznanie podstaw znajomości i interpretowania prawa.

     Słuchacze w trakcie nauki zdobędą umiejętności praktyczne m.in. z zakresu musztry i samoobrony, pomocy przedmedycznej itp. Część zajęć w ramach profilu będą prowadzić przedstawiciele służb mundurowych.

     Po ukończeniu Liceum i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum oraz dodatkowe zaświadczenia potwierdzające odbyte w trakcie nauki szkolenia, a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na uczelniach mundurowych.

 

 

Liceum o profilu informatycznym

Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Celem Liceum jest przygotowanie słuchaczy do obsługi użytkowych programów komputerowych wykorzystywanych w różnego rodzaju urzędach i podmiotach gospodarczych. Oprócz  przedmiotów ogólnokształcących, realizowane są zajęcia informatyczne. Absolwenci posiadający powyższe umiejętności są najbardziej poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.
    Po ukończeniu Liceum i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym informatycznych. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).

Liceum o profilu turystycznym i hotelarsko - gastronomicznym

    Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zajęcia z geografii turystycznej, obsługi turystycznej, podstaw hotelarstwa i gastronomii. Słuchacze są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki, hotelarstwem i gastronomią.
     Po ukończeniu  i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na kierunkach turystycznych oraz związanych z hotelarstwem i gastronomią. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).

Liceum o profilu menedżerskim

 Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zajęcia z przedmiotów ekonomicznych, w tym marketingu i zarządzania. Słuchacze są przygotowani do podjęcia uruchomienia działalności gospodarczej oraz pracy w działach marketingu różnych podmiotów gospodarczych.
     Po ukończeniu  i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym na kierunku marketing i zarządzanie. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).

Liceum o profilu ekonomiczno - administracyjnym

    Jest to liceum o uprawnieniach szkoły publicznej, które umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego. Celem Liceum jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w zasadzie w każdym podmiocie gospodarczym oraz rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, jak również do pracy w instytucjach administracyjnych, m.in. w: urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych i urzędach skarbowych. Szczególny  nacisk zostanie położony na zdobycie przez słuchacza praktycznej wiedzy ekonomicznej i administracyjnej.
    Po ukończeniu Liceum i po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości. Absolwenci Liceum po złożeniu egzaminu dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym ekonomicznych i administracyjnych. Słuchacze realizują również program edukacji europejskiej, którego celem jest przygotowanie absolwentów do korzystania z możliwości, jakie powstały po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w tym możliwość ubiegania się o zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej).
   


powrót