Geografia – materiały do pracy własnej

Semestr VI – rozwiązywać arkusze maturalne z geografii ze strony www.cke.gov.pl .
Semestr IV, V – wejść na stronę epodreczniki.pl, potem szkoły ponadgimnazjalne, potem geografia i wybrać podręcznik : „Ziemia we wszechświecie.” Zapoznać się z materiałem i rozwiązać zawarte w nim zadania.