Materiały do pracy dla słuchaczy SSB z języka angielskiego semestry IV, V, VI

Proszę powtórzyć słownictwo z działu „Zakupy i usługi”. Proszę wejść na poniższe strony, zapoznać się z materiałem leksykalnym i zrobić dostępne tam testy i zadania:

https://www.e-angielski.com/slownictwo-tematyczne/zakupy-shopping https://fiszkoteka.pl/zestaw/58515-slowka-z-dzialu-zakupy-i-uslugi-repetytorium-longman
https://www.e-angielski.com/slownictwo-tematyczne/zakupy-shopping

Dla semestru szóstego ( i innych chętnych) dodatkowo arkusz maturalny z nagraniami do zrobienia

Dodaj komentarz